01/06/2012

Mpho loop weg - Deel 2

Waar is Pa?

                    Hy spit.                    
 

Waar is Ma?

Sy kook kos.

Mpho loop.

Hy sien 'n hen.

Die hen sit op haar nes.
Dis hen is bly.

Die hen het kuikens.


Mpho tel die kuikens.

Daar is een, twee, drie, vier, vyf kuikens.


Mpho vat een kuiken.

Hy druk die kuiken in sy sak.

Nomsa lag.


Die kuiken piep.

Mpho loop.

Die kuiken is in sy sak.Mpho praat met die kuiken.

Die kuiken piep in Mpho se sak.


Mpho loop en loop.

Hy loop weg.

Die kuiken piep nog.


Mpho sien 'n koei.

Die koei het 'n kalf.


Mpho loop verder.

Hy sien 'n perd.

Die perd het 'n vul.


Die hen het kuikens.

Die koei het 'n kalf.

Die perd het 'n vul.

Pa en Ma het kinders.Mpho is Pa en Ma se kind.

Die kuiken is die hen se kind.

Mpho wil ook iets hê.

Mpho wil die kuiken hê.

Nou is die kuiken syne.Mpho word moeg.

Die kuiken is nog in sy sak.

Die kuiken piep.

Elizabeth Kendall ©
(Word vervolg)